บินโลว์คอสต์ลงสุราษฎร์ รับ-ส่ง

ไปกลับ สนามบินสุราษฎร์ธานี - โรงแรมบ้านท้องทราย

รับ-ส่งแบบสบายๆ โดยรถยนต์หรือรถตู้ส่วนตัว ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน สุราษฎร์ธานี กับโรงแรมบ้านท้องทราย รวมค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป-กลับแล้ว ในราคาเหมา 5,900 บาท ระยะเวลาเดินทางระหว่างสนามบินสุราษฎร์ธานี กับโรงแรมบ้านท้องทราย ใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยประมาณ และมีรายละเอียด การให้บริการดังนี้
รายละเอียด

o ราคานี้สำหรับ ผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน
o จองเป็นกรุ๊ปไม่เกิน 7 ท่าน จะบริการด้วยรถตู้ Toyota Commuter
o จองเป็นกรุ๊ปไม่เกิน 3 ท่าน จะบริการด้วยรถ Fortuner หรือ Honda Accord
o กรุณาจองอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง โดยทางลูกค้าต้องชำระเงิน
    เต็มจำนวน เพื่อสำรองการจองบริการอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า
o เครื่องบินถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีได้ไม่เกิน 14:00 น.
o ออกจากเกาะสมุย กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

ข้อตกลงและเงื่อนไข :
  • กรณีที่ไฟล์ทดีเลย์และถึงสนามบินสุราษฎร์ไม่เกิน 16:00 น. รถสามารถรับ-ส่ง ถึงท่าเรือ โดยผู้โดยสารต้องนำสัมภาระขึ้นเรือด้วยตัวเอง และสามารถจองรถไปรับที่ท่าเรือหน้าทอนเกาะสมุย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท ต่อเที่ยว หากไฟท์ดีเลย์ และถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีเกิน 16:00 น. ไม่สามารถให้บริการรับ-ส่งได้

  • บริการรับ-ส่ง ด้วยรถยนต์เช่าจากบริษัทผู้ให้บริการรถเช่า ทางโรงแรมจะ ไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการใช้บริการนี้
โทรสอบถามหรือจองได้ที่ โทรสอบถามหรือจองได้ที่ 02-229-4200 กด 1 หรือ 095-741-5026
E -mail : reservation@tongsaibay.co.th