เราเที่ยวด้วยกัน

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน สามารถใช้ได้กับทุก Special Offer”

จ่ายค่าห้องพัก
เพียง 60%
(ส่วนลดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน)

เข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 64
( โดยทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน )

จองตรงผ่านทาง แผนกสํารองห้องพักของโรงแรม โทร 02-229-4200 กด 1
หรือ 095-741-5026 อีเมล reservation@tongsaibay.co.th

ขั้นตอนการสำรองห้องพักกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

ลงทะเบียนผ่านทาง
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน “เป๋าตังค์”
ลงบนมือถือของท่าน

เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว จองห้องพักตรง
กับทางโรงแรม โทร 02-229-4200 กด 1
หรือ 095-741-5026
อีเมล reservation@tongsaibay.co.th

แจ้งสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน
- แจ้งวันเข้าพัก ประเภทห้องพัก จํานวนห้องพัก
- แจ้งช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย
- เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนกับ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์”

เมื่อจองห้องพักได้แล้ว รอรับการแจ้งเตือน
ชําระเงินทางแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์”

เมื่อได้รับการแจ้งเตือนชําระเงินในแอพฯแล้ว
ต้องชําระเงินภายใน24 ชม. เพื่อเป็นการ
ยืนยันใช้สิทธิ์

เมื่อ check in ที่โรงแรม ต้องแสดงหน้ายืนยัน
การเข้าพักด้วยแอพฯเป๋าตัง ด้วยเบอร์มือถือ
ที่ลงทะเบียนไว้

เงื่อนไขการจอง

  • เมื่อทําการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้
  • สามารถเข้าพักสูงสุด 10 คืนหรือ 10 ห้องต่อการจอง 1 ครั้ง
  • หลังจากทําการจองเรียบร้อย รายละเอียดการชําระเงินจะถูกส่งไปยัง แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง“ ของท่าน เมื่อได้รับแล้วต้องดําเนินการชําระเงินภายใน 24 ชม.
  • เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ “ เราเที่ยวด้วยกัน “ ของภาครัฐและตามที่โรงแรมกําหนด

10 คืนหรือ 10 ห้องต่อการจอง1ครั้ง